В гр. София БПСС проведе учение за действия при извънредни ситуации съвместно с болница Пирогов

На 19 .05.2016 г. в гр. София БПСС проведе учение за действия при извънредни ситуации съвместно с болница Пирогов.