БПСС проведе учение - демонстрация за действия при бедствия аварии и катастрофи в община Долна Митрополия.

На 13.10.2016 г. БПСС проведе учение - демонстрация за действия при бедствия аварии и катастрофи в община Долна Митрополия. БПСС работи съвместно с добровоци от община Долна Митрополия,като бяха демонстрирани съоръжения и техники за спасяване.