В гр. Елин Пелин БПСС проведе демонстрация на спасителни действия при бедствия, аварии и катастрофи

На 25.04. 2016 г. в гр. Елин Пелин БПСС проведе демонстрация на спасителни действия при бедствия, аварии и катастрофи. Демонстрирани бяха техника и екипи на БПСС и доброволци към община Елин Пелин. Гости на събитието бяха министри,зам. министри  и кметове на общини.

Беше открит първият по рода си ситуационен център. Проявата беше високо оценена.