Техническо представяне на БПСС пред правителствени структури

На 15.10.2015 в гр. Елин Пелин се проведе техническо представянена техника и екипи на Българска Планинска Спасителна Служба и "Асо Ба Секюрити",и тяхната готовност за действия при инциденти в планините, при бедстви, аварии и катастрофи. На представянето присъстваха министри,представители на МВР, ПБЗН, които се запознаха с възможностите за оказване на неотложна помощ на пострадали в планината, и при  при бедстви, аварии и катастрофи.

Видео: "Професия Доброволец"