БПСС ще проведе курс: Лавини, лавинна безопасност, действия при лавини инциденти. Медицински аспекти при лавинни инциденти.

Българска Планинска Спасителна Служба ще проведе курс: Лавини, лавинна безопасност, обучение за действия при лавинни инциденти. Медицински аспекти при лавинни инциденти. Курсът е отворен за всички желаещи.
Курсът представлява и първи зимен модул за обучение на планински спасители.
Начало но курса: 12.02.2016 г. От 16: 00 часа, х. Скакавица.
Край на курса: 14.02.2016 г., 16: 00 часа
Справки и записвания, e-mail:
K.rusev@bmrs.bg
K.ivanov@bmrs.bg
Или на тел:

0887 550 718

0887 585 584